På uppdrag med föreningen “Barnlängtan”

Jag har under en tid varit i kontakt med föreningen Barnlängtan och diskuterat om vi skulle kunna göra någon typ av samarbete. Jag har tyckt att det är lite väl magstarkt att arbeta tillsammans med dem som fortfarande försöker. Men efter några funderingar och mejl-utbyten kom jag fram till att det var en bra idé att göra ett försök. Jag var tydlig med att jag kommer att stå kvar på min plattform “Andra sidan tröskeln” och vara en länk däremellan. Så nu är jag med i styrelsen och min uppgift är att ta hand om alla oss som blev utan och att föra vår talan. 

En del av mötet i Malmö var förlagt på RMC (reproduktionsmedicinskt center). Där fick vi bland annat en rundvisning i lokalerna och ställa alla våra frågor till överläkaren Margareta Kitlinski, ansvarig för assisterad befruktning på kliniken. Jag hade sett fram emot att få ställa frågan om hur de tar hand om alla som inte lyckas. Men de arbetar med landstingsfinansierade IVF behandlingar och de som inte lyckas hos dem går vidare till privata alternativ så hon såg det enbart som en ekonomiskt fråga vem som lyckas. Annars kan man ju adoptera påpekade hon. Så nej där fanns det inget stöd till de som inte lyckas. Margaretas inställning var att alla kan få barn på något sätt med alla möjligheter som finns idag med spermie och äggdonationer. Till slut var jag tvungen att dra min historia kortfattat och berätta att jag inte var ensam. Jag frågade vidare hur hon förklarar att vi i Sverige idag är uppskattade till ca 15% ofrivilligt barnlösa över 45 år. Det hade hon inget bra svar på annat än att det kan bero på ekonomin. Jag tror och hoppas att jag väckte en fundering i henne.

Under eftermiddagens styrelsemöte pratade vi om olika kommande aktiviteter och när vi kom till ofrivillig barnlöshets dagen, som infaller lördagen den 28:e maj, hade jag tagit på mig att anordna dagen tillsammans med Barnlängtans ordförande Hanna Palm. Jag tycker att dagen är viktig för alla oss. Det är en dag då vi får möjligheten att bjuda in intressanta människor och diskutera olika ämnen. Jag kommer att ställa obekväma frågor till alla inblandade och se till att vi synliggörs eftersom det verkar som att inte ens sjukvårdspersonalen på fertilitetsklinikerna vet om att vi existerar. I år hålls dagen i Stockholm. Har du någon specifik fråga eller ämne som borde diskuteras mer? Någon person som du tror skulle vara intressant att diskutera med? Vill du själv vara med som åhörare/betraktare? Varmt välkommen att hålla mig i handen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *