Rätten till barn.

Nu på tisdag (26/4-16) kommer en paneldebatt äga rum i Lund som handlar om: Hur mycket ska samhället satsa för att de som längtar efter barn ska få det? Är det en mänsklig rättighet att få barn och är det en mänsklig rättighet att få ”rätt” barn? Är det rättigheter som ska omfatta alla eller bara de som har råd?  Länk; Debatten i Lund: Rätten till barn - och rätten till "rätt" barn Jag är tacksam för att ämnet tas upp och diskuteras. Skulle vara intressant att vara med där och lyssna på hur tankarna går. Även glad att Andreas Ekström är moderator som är en inspirerande och engagerad talare. Det som väcker mitt intresse över denna debatt är vad det säger om att det inte är ok att leva utan barn. Det stärker mitt utanförskap i en diskussion som går så långt i vår strävan efter att bli föräldrar. Som Åsa Sandell nyligen säger i en intervju i Friskispressen, "Driften att fortplanta sig är så oerhört stark. Man blir besatt". Det finns bara en väg att gå, att kämpa på tills man blir förälder. Men om man nu inte lyckas gå hela vägen? Om man nu inser att det blir inga barn trots envist kämpande. Är det ok att sluta kämpa? Kan man leva ett bra liv utan barn? Det skulle behövas fler förebilder som kan berätta om hur de kunde komma över till andra sidan tröskeln till ett liv utan barn. Blev det ett bra liv ändå? Men det finns inga. Att leva ett liv för alltid ofrivilligt utan barn är förknippat med sorg och skam och de som säger att de fick ett bra liv trots allt provocerar. Vi ofrivilligt barnlösa vill inte lyssna på det i sorgen. Så vi fortsätter att sörja i tystnad med den största sorgen i våra liv djupt nedtryckt i våra hjärtan. Ofrivilligt barnlösas dag infaller i år den 28:e maj. Jag har som styrelsemedlem i patientföreningen Barnlängtan hjälpt till att anordna årets aktiviteter. Vi kommer att få lyssna till Professor Cristina Archetti och hennes föreläsning: "Invisible woman. Where have all the childless gone?". Åsa Sandell kommer och berättar om sin tuffa resa till att bli mamma. "Från ungdomens djupt inpräglade mantra om att man blir gravid hur lätt som helst och måste skydda sig till varje pris, till insikten om att det inte skulle bli några genetiska barn." Åsa kommer även att leda en paneldebatt med frågor under temat "Sanningar och myter om fertilitet" Jag hoppas att vi kan lätta upp livet för några under den här dagen. Tillsammans blir vi mindre ensamma. Välkommen till Stockholm den 28:e maj. Denna dag är för oss som kämpar, har kämpat, slutat kämpa och alla vi som hade hoppats på att vi aldrig hade behövt kämpa. Mer information och inbjudan kommer straxt!